skip to Main Content

Privacy Beleid

MAC’nPC respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die door de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gestelt. Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, dan die behoren bij onze dienstverlening.Wat doet MAC’nPC met uw gegevens?
We bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens en eventueel emailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken uw emailadres alleen waarvoor deze aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden die betrekking hebben op onze dienstverlening of voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken door dit aan ons telefonisch, per mail of per brief kenbaar te maken. Bovendien wordt u in elke marketing- en service email de mogelijkheid geboden het gebruik van uw emailadres voor dit doeleinde middels een link weer in te trekken.

Cookies
Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op onz website o.a. om:

• de werking van onze website en daarmee uw bezoekerservaring te verbeteren
• onze website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek
• de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten.

MAC’nPC gebruikt deze data alleen in z’n totaliteit  en kunnen deze gegevens niet herleiden tot een individu.

Links
Op onze website staan soms hyperlinks naar websites van andere bedrijven en organisaties. Wij dragen geen enkele verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden aan het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, maak dan gebruik van het contactformulier op deze website.

Wijziging van privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij zullen toekomstige wijzigingen per email aan onze leden bekendmaken.

Back To Top